Korištenje gradacijskog filtra neutralne gustoće (GND filtra)

Gradacijski filtri neutralne gustoće ( GND filtar ) važan su alat za fotografiranje scena visokog dinamičkog raspona, a gotovo su neizostavan suputnik svakog iole ozbiljnijeg pejzažnog fotografa. Iako važni, filtri ne mogu zamjeniti činjenicu da je potrebno biti u pravo vrijeme na pravom mjestu. Pravilno upotrijebljeni, oni omogućavaju da kamerom zabilježimo scenu koju bi inače bilo gotovo nemoguće snimiti.

Nastavi čitati “Korištenje gradacijskog filtra neutralne gustoće (GND filtra)”

Formati i izrezivanje

Kao što sam u prethodnom članku napisao, kadriranjem izuzimamo iz okoline motiv za našu fotografiju. Fotografska slika već apriorno ima format (omjer stranica) i orijentaciju (ovisno o kadriranju, može biti horizontalno ili vertikalno orijentirana, odnosno biti nakošena) no to prilikom obrade možemo promijeniti.

Nastavi čitati “Formati i izrezivanje”